Doç. Dr. HACI VELİ AYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. HACI VELİ AYDIN

T: (0282) 250 2648

M vaydin@nku.edu.tr

W vaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YAKINÇAĞ TARİHİ A.B.D.
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YAKINÇAĞ TARİHİ A.B.D.
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Lisans
Üniversite: ODTÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Yunanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİ (YUNANİSTAN)
EKONOMİ VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR / BALKAN, SLAV VE DOĞU ETÜTLERİ
2019-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH / YAKINÇAĞ TARİHİ
2016-
Doç. Dr. UAK
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Öğr. Gör. MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI BÖLÜMÜ
2010-
Öğr. Gör. SELANİK ÖZEL PEDAGOJİ AKADEMİSİ/YUNANİSTAN
2009-
Öğr. Gör. DİMOKRİTİOS TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/GÜMÜLCÜNE/YUNANİST
2008-
Yrd. Doç. Dr. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2001-
Öğr. Gör. Dr. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2000-
Araş. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TARİH
2016-2017
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
2016-
Bölüm Bşk. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2011-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman Yardımcısı ATÜRK DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU (TTK) 1992-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yakınçağ Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN H. V., 1821 Yunan İsyanı Sırasında Selanik Sancağı ve İsyana Karşı Alınan Önlemler, TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol. 33, pp. 303-334, 2018.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
2. AYDIN H. V., Selanik te 18 Yüzyılın İlk Yarısında Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, vol. 29, pp. 87-106, 2014.
Özgün Makale ULAKBİLİM-SOSYAL BİLİMLER. European Reference Index for the Humanieties. Index Islamicus.MLA.Turkologischer Anzeiger Erişim Linki
3. AYDIN H. V., Muhalefet Lideri General Ioannis Metaksas ve Yunanistan da Muhacir Meselesi, Zeitschrift fur die Wetl der Türken, vol. 6, pp. 123-138, 2014.
Özgün Makale EBSCO.DOAJ.IC.ZDB.DNB.ASOS Index.JournalSeek.Academic Journals Database. Ulrich´s Periodicals Directory Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HACI VELİ A., Osmanlılardan Geriye Kalan Geleneksel Serez Lokumu ´akane´nin Hikayesi, Yemek ve Kültür, ss. 14-21, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. AYDIN H. V., Osmanlı Devletinde Ayanlık Üzerine Bir Belge Ahmet Ağa nın Bir Yıllık Muhasebesi 1824 1825, AÜ DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt 20, ss. 47-92, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. AYDIN H. V., Timar Sisteminin Kaldırılması Süreci ve Bazı Değerlendirmeler, OTAM, ss. 65-104, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. AYDIN H. V., To Santzaki ton Serron kata tis Othomanikes Epetirides 1882 1907 Osmanlı Salnamelerine Göre Siroz Sancağı 1882 1907, Serraika Symmeikta, cilt 1, ss. 113-134, 2010.
Özgün Makale
2. AYDIN H. V., Osmanlı Devleti nde Yarım Kalmış Bir Devlet Bankası Kurma Girişimi Türkistan Bankası, Toplumsal Tarih, ss. 53-58, 1999.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. H. Veli A., Portcities and Maritime Routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th-21st centuries(, Yayın Yeri: Ekdosies Panepıstimiou Makedonias, Editör: Eleni Gavra and Evangelia Georgitsoyanni, 2020.
Bilimsel Kitap
2. AYDIN H. V., H Navtilia ton Ellinon: 1700-1821 (Yunan Denizcilik Tarihi: 1700-1821), Bölüm: Ellines Emporoi kai Nautikoi sti Mavri Thalassa:1780-1820 (Karadeniz´de Rum Tüccar ve Denizciler: 1780-1820), Yayın Yeri: KEDROS, Editör: Gelina Harlaftis-Katerina Papakonstantinou, 2013.
Bilimsel Kitap
3. AYDIN H. V., Tourkologika: Timitikos Tomos gia Ton Anastasio K. Iordanoglou(Türkoloji Çalışmaları: Anastasios K. Iordanoglou´na Armağan), Bölüm: Oi Protes tourkikes Efimerides ton Serron: Siroz kai Hançer (Serez´in İlk Türkçe Gazeteleri: Siroz ve Hançer ), Yayın Yeri: ANT. STAMOULIS, Editör: Georgios Salakides, 2011.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN H. V., Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Bölüm: Serezli Türk ve Rum İki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez, Yayın Yeri: Libra Kitap, Editör: Abidin Temizer, 2014.
Bilimsel Kitap
2. AYDIN H. V., Bir Karamanlıca Osmanlı Tarihi: Tarih-i Osmani, Yayın Yeri: ABİS, 2014.
Bilimsel Kitap
3. AYDIN H. V., Prof.Dr. Özer Ergenç´e Armağan, Bölüm: İstanbul Tütün Gümrüğü ve İlk Esham Uygulaması, Yayın Yeri: Bilge Kültür Sanat, Editör: Ümit Ekin, 2013.
Bilimsel Kitap
4. AYDIN H. V., Musa Çadırcı´ya Armağan (Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı), Bölüm: History of Tobacco Cultivation in the Districts of Siroz and Demirhisar at the Turn of 18th Century, Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Editör: Selda Kılıç. Bekir Koç. Tülay Erçoçkun, 2012.
Bilimsel Kitap
5. AYDIN H. V., Mübadil Kentler: Yunanistan, Bölüm: Osmanlı İdaresinin Son Yüzyılında Siroz (Serez) Kenti ve Sancağı, Yayın Yeri: Lozan Mübadilleri Vakfı, Editör: Müfide Pekin, 2012.
Bilimsel Kitap
6. AYDIN H. V., Türkler, Cilt XIV, Bölüm: Osmanlı Maliyesinde Bir İç Borçlanma Örneği Olarak Esham Uygulaması, Yayın Yeri: Yeni Türkiye, Editör: Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, 2002.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Aydın H. V., Η Ελληνική Επανάσταση στην Επαρχία Θεσσαλονίκης και ο Εμμανουήλ Παππάς σύμφωνα με τα Οθωμανικά Αρχεία The Greek Revolution in the Province of Salonica and Emmanuel Papas according to the Ottoman Documents), Ottoman Dimensions of the 1821 Greek Revolution (27.02.2020-29.02.2020).
Tam metin bildiri
2. AYDIN H. V., A port city at the backyard of Istanbul: Rodoscuk (Tekirdağ) in the 19th century, Port cities and maritime routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th-21st centuries) (22.11.2018-24.11.2018).
Tam metin bildiri
3. AYDIN H. V., İşgal ve Sürgün: Balkan Savaşlarında Yaşanan Serez Faciası ve Müslümanların Kitesel Göçü, Exile, Political and Economic Migration in the Ottoman Empire (20.04.2017-).
4. AYDIN H. V., Balkan Savaşlarından Mübadeleye Serezli Muhacirler, Uluslararası Mübadele Sempozyumu (30.01.2017-01.02.2017).
Tam metin bildiri
5. Aydın H., Gekas S., Between Athens and Istanbul, Hellenism and Ottomanism. Histories of the Greek and Ottoman past from the nineteenth century to the Balkan Wars , GLOW 12th (Great Lakes Ottomanists Workshop) (13.03.2015-15.03.2015).
Tam metin bildiri
6. AYDIN H. V., Serezli Türk ve Rum İki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez, I. uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Metodolojik Yaklaşımlar (26.04.2013-28.04.2013).
Tam metin bildiri
7. AYDIN H. V., 18. Yüzyılda Selanikte Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri, 20th Symposium of CIEPO (27.06.2012-01.07.2012).
Tam metin bildiri
8. AYDIN H. V., 18. Yüzyılda Selanik Kazasında Tefecilerle Köylüler Arasındaki Borç İlişkileri, XVI. Türk Tarih Kongresi (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
9. AYDIN H. V., Klasik Dönem Osmanlı maliyesi ve Toprak Rejimi, Ottoman Empire: Modern Readings (Osmanlı imaparatorluğu Modern Okumalar) (19.03.2002-20.03.2002).
Tam metin bildiri
10. AYDIN H. V., History of Tobacco Cultivation in Serres and Its Periphery ın the 18th Century, B. DIETHNOUS EPISTIMONIKOU SYNEDRIOU: OI SERRES KAI H PERIOXI TOUS APO TIN OTHOMAKI KATAKTISI MEXRI SYGXRONI EPOXI (2nd International Scientific Congress: The Town of Serres and Its Periphery from Ottoman Conquest to Contemporary Times).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Editör (19.09.2016-).
Uluslararası Dergi EBSCO,MLA, CEEOL, TİE, INdex Copernicus
Yayın Hakemlikleri
1. HUMANİTAS, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
2. II. Uluslararası Balkan Araştırmaları Sempozyumu, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Bildiri Kitabı
Uluslararası Projeler
1. Maritime History of the Greeks, 18th century, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2005-01.01.2007.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Η Ελληνική Επανάσταση στην Επαρχία Θεσσαλονίκης και ο Εμμανουήλ Παππάς σύμφωνα με τα Οθωμανικά ΑρχείαThe Greek Revolution in the Province of Salonica and Emmanuel Papas according to the Ottoman Documents, Yer:Βαλκάνιες και Οθωμανικές διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821Balkan and Ottoman Dimensions of the 1821 Greek Revolution/ Selanik Makedonya Üniversitesi, Düzenleyenler:Selanik Makedonya Üniversitesi, 27.02.2020-29.02.2020.
GLOW 12th (Great Lakes Ottomanists Workshop), Yer:YORK UNIVERSITY,TORONTO, KANADA, Düzenleyenler:YORK UNIVERSITY, 13.05.2016-15.05.2016.